7 Vragen voor de Nederlandse samenleving

Over ongeveer 2 maanden zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voor mezelf heb ik 7 vragen opgesteld die ik belangrijk vind voor Nederland. Ik deel ze graag. 
Een oplettende lezer herkent de kleurcodes van Spiral Dynamics:
1. Wat verbind ons als natie en in historie? 

– Hoe is Nederland ontstaan, wat is onze verbinding met het land waarop we staan, en welke waarden zijn in de loop der eeuwen daaruit voortgekomen?

2. Wat wordt gevraagd van iemand die hier woont? 

– Hoe hebben mensen ons land opgebouwd, wat is de rol daarin geweest van migranten en nieuwe groepen?

– Wat moet iemand nu doen (en laten) om een bijdrage te leveren aan de welvaart en het welzijn van Nederland?

– Welk gedrag kan wél en wat kan níet? Wat dwingt respect en gezag af in onze samenleving? 
3. Wat zijn de belangrijkste regels waar iedereen zich aan dient te houden? 

– Hoe maken we afspraken, waarover, hoe zien we toe op naleving daarvan, en hoe sanctioneren wij? 

– Wat zijn de pijlers van onze samenleving in termen van bestuur en recht; welke instanties zijn daarin bepalend, met welke rol? 
4. Welke mogelijkheden bieden wij aan inwoners om succesvol te zijn in de samenleving? 

– Hoe zorgen we er voor dat mensen bijdragen aan de samenleving; wat maakt iemand succesvol? 

– Wat vraagt de samenleving van mensen van verschillende achtergrond en/of verschillend opleidingsniveau en welke kansen wordt hen geboden?
5. Hoe zorgen we voor een goede balans tussen welvaart en welzijn? 

– Hoe zorgen we voor een eerlijke verdeling van de welvaart; op grond van welke criteria? 

– Hoe gaan we met elkaar om als buren, hoe gaan we om met de ‘zwakkeren’ in de samenleving, hoe zorgen we dat de stem van de minderheid gehoord blijft en hoe vangen we mensen op die buiten de samenleving dreigen te vallen?
6. Hoe zorgen we ervoor dat de diversiteit die Nederland kent tot haar recht komt in beleid dat ten gunste is van de samenleving als geheel, zonder mensen of groepen uit te sluiten? 

– Welke processen, procedures, netwerken en relaties zijn cruciaal voor de samenleving als geheel; hoe daar sturing in te geven in onzekere tijd?

– Welke subculturen kent Nederland, wat kenmerkt hen, en hoe zijn hun onderlinge verhoudingen? Hoe gaan eigen identiteit en eenheid samen? 
7. Hoe doen we dit als speler in een internationaal krachtenveld waar Nederland sterk mee verbonden is? 

– Welke unieke kwaliteiten heeft Nederland als Natie, wie zijn onze belangrijkste medestanders, en waar liggen onze mogelijkheden; hoe komt dat tot uiting in beleid/functies, resultaten, en internationale rankings?

– Welke rol wordt van Nederland gevraagd door de wereld/aarde, de internationale handel en de geopolitiek; hoe komt dat tot uiting in beleid/functies, resultaten, en internationale rankings?

  

About Alain B. Volz

Alain Volz M.Sc. (1969) - Social Economy Entrepreneur, founder and director of ATMA - has studied Business Administration and Organizational Psychology. He started his career with Royal Dutch Ahold and has worked with IPMMC and TC&O. For 10 years Alain has been working with Twynstra Gudde Consultants and Managers as senior consultant Human Talent & Change Management. He was responsible for Competency Based Human Talent Management. He is co-founder of the Center for Human Emergence in the Netherlands (CHE), a former member of the CHE alignment circle and founding director of CHE School of Synnervation (currently Synnervate). In 2011 he held the position of partner with the RnR Group in Maarn. Alain is Strategy & Alignment Officer at Dipaliya Women's Association in Tamale, Ghana. In the Netherlands he is board member of the committee for the position of women and minorities in the Dutch Democratic Party (D66 Thema Afdeling V/M Sociale Innovatie). As such he represented D66 in the PVO; a cross party National committee consisting of represents from 6 different political parties (CDA, CU, D66, Groen Links, PvdA, VVD). The office of ATMA is located at the ImpactHub Amsterdam & the ImpactHub Accra.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s