Omgaan met complexe vraagstukken – van óf-óf naar én-én

Bij complexe vraagstukken is de wijze waarop er naar de context gekeken wordt bepalend voor de kwaliteit van de ‘oplossingen’.

Migratie, bijvoorbeeld, kan je niet geisoleerd bekijken; het is een internationaal vraagstuk waar verschillende perspectieven spelen, maar niet samenkomen.

Zowel de levensomstandigheden, de levensopvattingen en levenskansen zijn heel anders in Afrika dan in Europa. Ghana, waar ik actief ben, is een hele andere samenleving dan Nederland, waar ik de meeste tijd van het jaar woon.

Er zijn dus verschillende werkelijkheden (perspectieven/overtuigingen) die tegelijk bestaan en elkaar soms lijken tegen te spreken. Om dát te kunnen beslechten, zijn interventies/oplossingen nodig die deze verschillende werkelijkheden omarmen en verbinden.

Dat vraagt een holistische blik met bijbehorende methoden voor analyse en interventies. Maar een model is zo goed als degene die het hanteert. Kennis van de modellen alleen is niet voldoende; er komt ook aardig wat ‘persoonlijk werk’ bij kijken.

Dat laatste geldt overigens – in wezen – voor elk transformatie proces. Veranderen is mensen werk en niet alleen aan de buitenkant.

Ik werk al 12 jaar met Spiral Dynamics en vind dat nog steeds een van de meest werkbare modellen om te werken met complexiteit en verschillende werkelijkheden; om spanningen/blokkades te vertalen van naar doorbraak/groei.

Wat wij doen als Leap into Life in Ghana en in Nederland is op maatschappelijk niveau in een hele specifieke context; we werken aan maarschappelijk vraagstukken die in beide landen spelen, maar onze projecten zijn met de allerarmsten in Noord Ghana die hele concrete uitdagingen hebben om dagelijks te overleven.

Het leren zit aan beide kanten; als stichting in Nederland proberen we een organistie te zijn die in termen van bedrijfsvoering en besluitvorming is ingericht om met verschillende werkelijkheden te functioneren; een Meshworks foundation dat opereert als een Conscious Company.

Niet alleen in de samenleving als geheel; ook in het bedrijfsleven in teams en bij ieder individu spelen waarden die elkaar lijken tegen te spreken. Ook hier kan Spiral Dynamics zeer waardevol zijn.

In plaats van elkaar te overtuigen van ons eigen gelijk is de opgave om de spannigen tussen de verschillende ‘waarheden’ te overbruggen en wegen te vinden voor ‘inclusieve oplossingen’.

In Nederland probeer ik mijn brood te verdienen door mensen, teams en organisaties te ondersteunen om de transformatie te maken van óf-óf naar én-én. Ontvankelijkheid voor ‘een andere opvatting dan de mijne’ speelt daarin een belangrijke rol. Dit vervolgens vertalen naar anders samenwerken is waar het meeste werk (en begeleiding) zit. Zelf werk ik het liefste ‘ervaringsgericht’ en zo dicht mogelijk tegen de werksituatie aan (action learning); met pilots waar ‘fouten’ mogen worden gemaakt en het leren van fouten is georganiseerd.

The proof of the pudding is the eating.

Website stichting Leap into Life

About Alain B. Volz

Alain Volz M.Sc. (1969) - Social Economy Entrepreneur, founder and director of ATMA - has studied Business Administration and Organizational Psychology. He started his career with Royal Dutch Ahold and has worked with IPMMC and TC&O. For 10 years Alain has been working with Twynstra Gudde Consultants and Managers as senior consultant Human Talent & Change Management. He was responsible for Competency Based Human Talent Management. He is co-founder of the Center for Human Emergence in the Netherlands (CHE), a former member of the CHE alignment circle and founding director of CHE School of Synnervation (currently Synnervate). In 2011 he held the position of partner with the RnR Group in Maarn. Alain is Strategy & Alignment Officer at Dipaliya Women's Association in Tamale, Ghana. In the Netherlands he is board member of the committee for the position of women and minorities in the Dutch Democratic Party (D66 Thema Afdeling V/M Sociale Innovatie). As such he represented D66 in the PVO; a cross party National committee consisting of represents from 6 different political parties (CDA, CU, D66, Groen Links, PvdA, VVD). The office of ATMA is located at the ImpactHub Amsterdam & the ImpactHub Accra.
This entry was posted in action learning, Africa, leadership development, leap into life, learning, management development, meshworks, Social Entrepreneurship, Spiral Dynamics integral, Theory U, Uncategorized, Value Based Economy and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s